Kedves 8.osztályosok! Várjuk jelentkezéseteket iskolánkba!

KépzéseinkI. Az általános iskola 8. osztályát befejezők részére ajánlott képzési forma:

Szakközépiskola

Felkészítünk az érettségi vizsgára, felsőoktatási intézményben való továbbtanulásra közép szinten és emelt szinten. Emelt szintű felkészítést lehet választani a 11. és a 12. évfolyamon a kötelező érettségi tárgyakból (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv: angol vagy német), szakiránynak megfelelően biológiából, szakmai tantárgyból.

Szakmai elméleti és gyakorlati oktatásra kerül sor az egészségügyi szakmacsoportban, melynek keretében felkészítjük a tanulókat az OKJ szerinti szakképzésben való továbbtanulásra. Érdemes választani az egészségügyi szakirányt, mivel sok versenyképes szakma közül lehet választani az érettségi után. Lehetőség nyílik a munkavállalásra nemcsak itthon, hanem az Európai Unió más tagállamaiban is.

01 Egészségügyi szakirány - biológia emelt óraszámban - 4 év (KÉPEK...)

A biológiát négy éven keresztül magasabb óraszámban, emelt szinten tanítjuk jól felszerelt szaktantermekben. Biológiából az elméleti ismeretek megszerzése mellett sok kísérleti, kutató jellegű óra teszi érdekesebbé a tanulást. Különböző múzeumok, kiállítások, természetvédelmi területek meglátogatására is lehetőség nyílik. A 11-12. évfolyamon emelt szintű felkészítés választható heti +2 órában az eredményes érettségi vizsga és továbbtanulás érdekében.

Hagyománya van iskolánkban a biológia tagozatnak. Sok tanulónk tanul tovább ebben a szakirányban felsőoktatási intézményben - pl. orvosi, állatorvosi, kertészeti, mezőgazdasági, egészségügyi szakirányban.

A 9-12. évfolyamon a közismereti tantárgyak tanulása mellett egészségügyi szakmai elméleti és gyakorlati (iskolai, iskolán kívüli - egészségügyi intézményekben) oktatáson vesznek részt tanulóink magas óraszámban - pl. anatómiai ismeretek, pszichológiai ismeretek, egészségfejlesztési, gondozási, ápolási ismeretek. A tanulók nyári összefüggő szakmai gyakorlaton vesznek részt: 9. évfolyam után két hét, 10. évfolyam után 3 hét, 11. évfolyam után 4 hét (bölcsöde, szociális otthon, rendelőintézet, kórház).

A negyedik év végén szakmai érettségi vizsga letételére kerül sor. Sikeres vizsga esetén kisegítő ápoló szakképesítést kapnak a tanulók, mellyel elhelyezkedhetnek egészségügyi és szociális intézményekben.

Az érettségi letétele után sokféle OKJ-s szakma közül lehet választani ezen a területen pl.:ápoló, gyakorló ápoló, csecsemő és gyermek ápoló,gyakorló csecsemő és gyermek ápoló, egészségügyi asszisztens. Ezeket a szakképesítéseket rövidebb idő alatt szerezhetik meg a tanulók, mint gimnáziumban tett érettségi vizsga esetén.

Idegen nyelv tanulása: angol vagy német nyelv(megfelelő számú jelentkezés esetén) választható (heti 3 óra). A kommunikatív nyelvtanulást ill. az érettségi és a nyelvvizsgára való felkészítést a nyelvi laborban folyó oktatás is elősegíti. Diákjaink a tanulmányokat kiegészítő délutáni nyelvórákon vehetnek részt szakkör keretében. Az idegen nyelvi ismeretek bővítésére külföldön is nyílt már több alkalommal lehetőség. Tanév elején az angoltanárok szervezésében diákjaink már több alkalommal angliai utazáson vettek részt.

Az informatikát heti 2 órában, három éven keresztül emelt szinten oktatjuk számítógépes szaktantermekben. Az informatikai ismeretek magas szintű elsajátítása lehetővé teszi az érettségi vizsga közép- illetve emelt szinten való letételét, valamint hasznosítását a továbbtanulásban és a munka világában.II. Érettségi bizonyítvánnyal rendelkezőknek ajánlott szakmai képzéseink


Szociális szakképzésünkben nappali és esti felnőttképzés beindítását tervezzük, melynek keretében OKJ-s szakképzettséget szereznek tanulóink. Nappali tagozaton gyermekotthoni asszisztens és esti tagozaton kisgyermekgondozó- nevelő szakma megszerzésére van lehetőség.

Szociális szakmacsoport

Gyermekotthoni asszisztens (OKJ száma:54 761 01)(KÉPEK...)

Képzési forma:

Nappali tagozat (2 év 2600 óra)

 • A gyermekotthoni asszisztens munkája során: részt vesz a gyermekek fogadásának előkészítésében, a gyermekek fogadásában.
 • Segíti a gyermeket a beilleszkedésben, a reszocializációs esélyek növelésében.
 • Elősegíti a gyermek- és ifjúsági közösség kialakulását.
 • Elősegíti a gyermek származásához, a gyermekotthoni hagyományokhoz kötődő ünnepek és hagyományok ápolását.
 • Felismeri a különleges és a speciális szükséglet jellemzőit. Javaslataival segíti a gondozott gyermekeket zsebpénzük beosztásában, felhasználásában.
 • Segíti a gyermek védőoltáshoz jutását, gyógyászati segédeszközök használatát és karbantartását.
 • Részt vesz az ügyeleti feladatok ellátásában, krízishelyzetekben intézkedik.
 • Részt vesz a természetes és mesterséges környezet alakításában és rendben tartásában. Háztartási feladatokat végez.
 • Megtanítja a háztartási gépek és eszközök használatát.
 • Az egészséges táplálkozás elvei szerint megtanítja a gyermeket az ételek elkészítésére.
 • Gazdálkodik és elszámol az átadott pénzeszközökkel.
 • Elméletaránya: 60%

  Gyakorlat aránya:40%


Szakmai követelmény modulok:

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

11525-12 A szociális ellátás általános tevékenységei

11559-12 Első segélynyújtási feladatok

11498-12 Foglalkoztatás I. (elhelyezkedést segítő idegen nyelv)

11499-12 Foglalkoztatás II.

10522-12 Gyermekellátási alapfeladatok

10523-12 Gyermekfelügyelői feladatok

10524-12 Gyermek-felügyeleti dokumentációs feladatok

10526-12 Gyermekotthoni tevékenységek


Idegen nyelv:angol vagy német nyelv

Elhelyezkedési lehetőségek:

- Gyermekintézményekben

- Gyermekotthonokban

- Gyermekjóléti alapellátás és gyermekvédelmi szakellátás intézményeiben


Kisgyermekgondozó- nevelő (OKJ száma:54 761 02)(KÉPEK...)

Képzési forma:

Esti tagozat (2 év - heti 2 nap 2600 óra)

 • A kisgyermekgondozó olyan szakember, aki magas színvonalú elméleti és gyakorlati tudással rendelkezik, személyiségét áthatja a gyermekszeretet, és együttérző képességgel bír.
 • A kisgyermekgondozó-nevelő munkája során segíti a gyermeket az új környezetbe való beilleszkedésben.
 • Lehetőséget biztosít az adaptációs időszakban a szülő számára a gyermek gondozására, a gondozási feladatokat fokozatosan veszi át a szülőtől. Folyamatosan tájékoztatja a szülőket a gyermek közérzetéről, fejlődéséről. Jelzi a szülőnek a gyermek fejlődésének fontos jeleit, állomásait.
 • Figyelemmel kíséri a korhoz kötött védőoltások meglétét. Végzi a gondozás folyamatába beépített nevelési feladatokat. Tervezi és szervezi az évszaknak megfelelő napirendet.
 • Törekszik a kornak és fejlettségnek megfelelő, egészséges fejlődést biztosító napi étkezés biztosítására.
 • Elméletaránya: 60%

  Gyakorlat aránya:40%


Szakmai követelmény modulok:

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

11525-12 A szociális ellátás általános tevékenységei

11559-12 Első segélynyújtási feladatok

11498-12 Foglalkoztatás I. (elhelyezkedést segítő idegen nyelv)

11499-12 Foglalkoztatás II.

10522-12 Gyermekellátási alapfeladatok

10528-12 Házi időszakos gyermekfelügyeleti feladatok

10529-12 A napközbeni gyermekellátás feladatai

10530-12A napközbeni gyermekellátás dokumentációs feladatai


Idegen nyelv:angol vagy német nyelv

Elhelyezkedési lehetőségek:

- Bölcsődékben

- Csecsemőotthonokban

- Családi napközi ellátásban

- Házi gyermekgondozói szolgálatban


Egészségügyi szakmacsoport

Egészségügyi asszisztens (OKJ azonosító száma: 54720 01)

Képzési forma:

Nappali tagozat (2 év -2540 óra)

  A szakképzésbe történő belépés feltételei:

  - Iskolai előképzettség: érettségi

  - Egészségügyi alkalmassági megfelelés


  Szakmai követelmény modulok:

  11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

  1110-12 Egészségügyi alapismeretek

  11221-12 Alapápolás

  11222-12 Klinikumi ismeretek

  11498-12 Foglalkoztatás I. (elhelyezkedést segítő idegen nyelv)

  11499-12 Foglalkoztatás II.

  11124-12 Beavatkozás, asszisztálás, dokumentálás

  Elméletaránya: 50%

  Gyakorlat aránya:50%


Az egészségügyi asszisztens az egészségügyi szolgáltatás területén asszisztensi feladatokat lát el. Vizsgálati, kezelési, ellátási időpontokat előjegyez, koordinál. Dokumentálja a beteg adatait, vizsgálati eredményeit és a kezeléseket. Szakmai, nyilvántartási és ügyviteli adminisztrációt vezet a kompetenciájának megfelelően. Egészségnevelő, – fejlesztő tevékenységet folytat. Tisztán, sterilen tartja a vizsgáló-, kezelőhelyiségeket és a műszereket. Segíti a betegeket a vizsgálat előtt, alatt és után. Tájékoztatja a betegeket és tanácsot ad. Vizsgálatoknál és beavatkozásnál asszisztál, segédkezik. Orvosi utasításra önállóan végez kompetencia – körének megfelelő ellátási-, vizsgálati-, gondozási-, rehabilitációs feladatokat.


Az első szakképesítés megszerzése a nappali és az esti tagozaton is ingyenes. A nappali tagozaton a tanulmányokat annak a tanévnek a végéig kell befejezni, amelyben a tanuló betölti a 21. életévét.


Ezekkel a szakképesítésekkel külföldön is lehetőség van munkavállalásra.


III. NAPPALI MUNKARENDŰ FELNŐTTOKTATÁS

Középiskola 11-12. évfolyam

A képzés fő célja az érettségi vizsgára való felkészítés. A középiskola 11. évfolyamára jelentkezhet bármely tanuló, aki betöltötte a 16. életévét, és a 10. évfolyamot eredményesen befejezte a 2 éves szakiskolában illetve szakközépiskolában, valamint aki eredményesen elvégezte a 3 éves szakiskolai képzést. A felvétel a végzett tanulmányok (bizonyítvány) figyelembevételével történik. Szükséges esetben különbözeti vizsgák letétele egyéni elbírálás alapján.

Idegen nyelv: angol

A képzés ingyenes a 21. életév betöltéséig.


További információk az iskola titkárságán személyesen vagy telefonon, a 276-44-55-ös telefonszámon kérhetők.

Vissza a főoldalra...