Kedves 8.osztályosok! Várjuk jelentkezéseteket iskolánkba!

KépzéseinkAz általános iskola 8. osztályát befejezők részére ajánlott képzési forma:

Szakközépiskola

Felkészítünk az érettségi vizsgára, felsőoktatási intézményben való továbbtanulásra közép szinten és emelt szinten. Emelt szintű felkészítést lehet választani a 11. és a 12. évfolyamon a kötelező érettségi tárgyakból (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv: angol vagy német), szakiránynak megfelelően biológiából, szakmai tantárgyból.

Szakmai elméleti és gyakorlati oktatásra kerül sor az egészségügyi szakmacsoportban, melynek keretében felkészítjük a tanulókat az OKJ szerinti szakképzésben való továbbtanulásra. Érdemes választani az egészségügyi szakirányt, mivel sok versenyképes szakma közül lehet választani az érettségi után. Lehetőség nyílik a munkavállalásra nemcsak itthon, hanem az Európai Unió más tagállamaiban is.

01 Egészségügyi szakirány - biológia emelt óraszámban - 4 év (KÉPEK...)

A biológiát négy éven keresztül magasabb óraszámban, emelt szinten tanítjuk jól felszerelt szaktantermekben. Biológiából az elméleti ismeretek megszerzése mellett sok kísérleti, kutató jellegű óra teszi érdekesebbé a tanulást. Különböző múzeumok, kiállítások, természetvédelmi területek meglátogatására is lehetőség nyílik. A 11-12. évfolyamon emelt szintű felkészítés választható heti +2 órában az eredményes érettségi vizsga és továbbtanulás érdekében.

Hagyománya van iskolánkban a biológia tagozatnak. Sok tanulónk tanul tovább ebben a szakirányban felsőoktatási intézményben - pl. orvosi, állatorvosi, kertészeti, mezőgazdasági, egészségügyi szakirányban.

A 9-12. évfolyamon a közismereti tantárgyak tanulása mellett egészségügyi szakmai elméleti és gyakorlati (iskolai, iskolán kívüli - egészségügyi intézményekben) oktatáson vesznek részt tanulóink magas óraszámban - pl. anatómiai ismeretek, pszichológiai ismeretek, egészségfejlesztési, gondozási, ápolási ismeretek. A tanulók nyári összefüggő szakmai gyakorlaton vesznek részt: 9. évfolyam után két hét, 10. évfolyam után 3 hét, 11. évfolyam után 4 hét (bölcsöde, szociális otthon, rendelőintézet, kórház).

A negyedik év végén szakmai érettségi vizsga letételére kerül sor. Sikeres vizsga esetén kisegítő ápoló szakképesítést kapnak a tanulók, mellyel elhelyezkedhetnek egészségügyi és szociális intézményekben.

Az érettségi letétele után sokféle OKJ-s szakma közül lehet választani ezen a területen pl.:ápoló, gyakorló ápoló, csecsemő és gyermek ápoló,gyakorló csecsemő és gyermek ápoló, egészségügyi asszisztens. Ezeket a szakképesítéseket rövidebb idő alatt szerezhetik meg a tanulók, mint gimnáziumban tett érettségi vizsga esetén.

Idegen nyelv tanulása: angol vagy német nyelv(megfelelő számú jelentkezés esetén) választható (heti 3 óra). A kommunikatív nyelvtanulást ill. az érettségi és a nyelvvizsgára való felkészítést a nyelvi laborban folyó oktatás is elősegíti. Diákjaink a tanulmányokat kiegészítő délutáni nyelvórákon vehetnek részt szakkör keretében. Az idegen nyelvi ismeretek bővítésére külföldön is nyílt már több alkalommal lehetőség. Tanév elején az angoltanárok szervezésében diákjaink már több alkalommal angliai utazáson vettek részt.

Az informatikát heti 2 órában, három éven keresztül emelt szinten oktatjuk számítógépes szaktantermekben. Az informatikai ismeretek magas szintű elsajátítása lehetővé teszi az érettségi vizsga közép- illetve emelt szinten való letételét, valamint hasznosítását a továbbtanulásban és a munka világában.

További információk az iskola titkárságán személyesen vagy telefonon, a 276-44-55-ös telefonszámon kérhetők.

Vissza a főoldalra...